Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Grupa l*)

Grupa II*)

Grupa III*)

Grupa IV*)

1

2

3

4

5

6

7

ROZDZIAŁ VII - NOS, GARDŁO, KRTAŃ

1

2

3

4

5

6

7

26

1

Polipy nosa lub przerosty małżowin nosowych nieznacznie upośledzające drożność nosa

A

A

N/Z

Z/N

2

Polipy nosa lub przerosty małżowin nosowych upośledzające drożność nosa

A

A

N

N

3

Skrzywienie przegrody nosa nieupośledzające drożności nosa

A

A

Z

Z

4

Skrzywienie przegrody nosa upośledzające drożność nosa

A

A

N

N/Z

5

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające jego drożność

A

A

N

Z/N

6

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność

D

D

N

N

7

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające jego drożność

E

E

N

N

8

Przewlekłe nieżytowe zapalenie zatok przynosowych oraz pojedyncze torbiele i niewielkie przerosty błony śluzowej zatok

A

A

N

N/Z

9

Torbiel śluzowa zatok przynosowych zakwalifikowana do leczenia operacyjnego

B

B

N

N

10

Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych

D

D

N

N

11

Przewlekły naczynioruchowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie

D

D

N

N

12

Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie

D

D

N

N

13

Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa znacznie upośledzający oddychanie

E

E

N

N

14

Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa(ozena)

E

E

N

N

27

1

Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani nieznacznie upośledzający sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

2

Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani upośledzający sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani znacznie upośledzający sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

5

Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

6

Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

28

1

Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

N/Z

2

Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

29

1

Wady wymowy nieznacznie upośledzające zdolność porozumiewania się

A

A

N

N/Z

2

Wady wymowy upośledzające zdolność porozumiewania się

D

D

N

N

3

Wady wymowy znacznie upośledzające zdolność porozumiewania się

E

E

N

N

30

1

Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

N/Z

2

Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Okresowy alergiczny nieżyt nosa

A

A

N

Z/N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 26-30. Rozpoznanie wymaga potwierdzenia odpowiednią dokumentacją medyczną lub badaniami specjalistycznymi.

Do § 27 pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ VIII - SZYJA, KLATKA PIERSIOWA, KRĘGOSŁUP

1

2

3

4

5

6

7

31

1

Kręcz szyi niewielkiego stopnia

A

A

N

N/Z

2

Kręcz szyi znacznego stopnia

D

D

N

N

3

Przetoki skrzelopochodne wrodzone i nabyte

D

D

N

N

32

1

Zniekształcenie obojczyka nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej

A

A

N

Z

2

Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej

D

D

N

N

3

Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej

E

E

N

N

4

Stawy rzekome obojczyka

D

D

N

N

33

1

Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

2

Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

5

Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

6

Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

7

Żebra nadliczbowe szyjne

A

A

Z/N

Z

34

1

Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

2

Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Skrzywienie i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

4

Garb

D/E

D/E

N

N

5

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

6

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa upośledzająca sprawność ustroju

D

D

N

N

7

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa znacznie upośledzająca sprawność ustroju

E

E

N

N

8

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

E/D

E/D

N

N

9

Inne choroby kręgosłupa nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

A

A

N

Z/N

10

Inne choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ruchową

D

D

N

N

11

Inne choroby kręgosłupa znacznie upośledzające sprawność ruchową

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 33. Obejmuje utrwalone zniekształcenie klatki piersiowej, spowodowane przebytymi urazami lub chorobami kręgosłupa. W ocenie zdolności do służby wojskowej bierze się pod uwagę nie tylko stopień zniekształcenia, ale przede wszystkim sprawność narządów klatki piersiowej.

ROZDZIAŁ IX - UKŁAD ODDECHOWY

1

2

3

4

5

6

7

35

1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać łagodna

A

A

N

N/Z

2

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana

D

D

N

N

3

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać ciężka

E/D

E/D

N

N

4

Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka

E

E

N

N

5

Podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc do dalszej diagnostyki

B

B

N

N

6

Astma oskrzelowa sporadyczna (epizodyczna)

A/D

A/D

N

N/Z

7

Astma oskrzelowa przewlekła łagodna

D

D

N

N

8

Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana

D/E

D/E

N

N

9

Astma oskrzelowa przewlekła ciężka

E

E

N

N

10

Nadreaktywność oskrzeli

B

B

N

N

11

Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia

D

D

N

N

12

Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli

E

E

N

N

13

Rzadkie choroby oskrzeli

D/E

D/E

N

N

36

1

Pojedyncze zwapnienia i/lub niewielkie zwłóknienia po przebytym procesie gruźliczym

A

A

N/Z

Z/N

2

Liczne zwapnienia i/lub zwłóknienia po przebytych rozsiewach krwiopochodnych gruźlicy

D/A

D/A

N

N/Z

3

Zwłóknienia po przebytej gruźlicy płuc z upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc

D

D

N

N

4

Zwłóknienia po przebytej gruźlicy płuc z ciężkim upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc i niewydolnością oddychania

E

E

N

N

5

Czynna gruźlica płuc

B

B

N

N

37

1

Śródmiąższowe choroby płuc - postać łagodna

A

A

N

N/Z

2

Śródmiąższowe choroby płuc - postać umiarkowana

D

D

N

N

3

Śródmiąższowe choroby płuc - postać ciężka

E

E

N

N

4

Śródmiąższowe choroby płuc w okresie diagnostyki i/lub leczenia

B

B

N

N

5

Czynne choroby opłucnej

B

B

N

N

6

Zrosty i zgrubienia opłucnej nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc

A

A

Z/N

Z

7

Zrosty i zgrubienia opłucnej upośledzające sprawność wentylacyjną płuc bez niewydolności oddechowej

D

D

N

N

8

Zrosty i zgrubienia opłucnej ciężko upośledzające sprawność wentylacyjną płuc i wydolność oddechową

E

E

N

N

9

Ubytki miąższu płucnego nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc

A

A

N/Z

Z

10

Ubytki miąższu płucnego umiarkowanie upośledzające sprawność wentylacyjną płuc bez niewydolności oddechowej

D

D

N

N

11

Ubytki miąższu płucnego ciężko upośledzające sprawność wentylacyjną płuc i wydolność oddechową

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Badania czynnościowe układu oddechowego należy wykonywać bez leków mających wpływ na układ oddechowy, a jedynie w przypadku rozpoznanego POChP w celu określenia stopnia ciężkości choroby badanie wykonujemy w trakcie przyjmowania leków rozszerzających oskrzela. Wartości wskaźników spirometrycznych wyrażono w odsetku wartości należnych.

Do § 35 pkt 1. Łagodna obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 ł 80 %.
pkt 2. Umiarkowana obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 = 51-79 %.
pkt 3. Ciężka obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 = 30-50 %.
pkt 4. Bardzo ciężka obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 < 30 %.
pkt 6. Rozpoznanie na podstawie dokumentacji medycznej z co najmniej 24-miesięcznej obserwacji choroby zawierającej badania czynnościowe oraz wyniki diagnostyki alergologicznej (objawy < 1 x w tygodniu i objawy nocne Ł 2 x w miesiącu, PEF ł 80 % wartości maksymalnej dla chorego lub FEV1 ł 80 % wartości należnej, zmienność dobowa PEF lub FEV1 < 20 %, brak objawów i prawidłowe wartości PEF pomiędzy atakami).
pkt 7. Ocena orzecznicza na podstawie dokumentacji medycznej z wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 ł 80 % wartości należnej lub PEF ł 80 % wartości maksymalnej z odwracalną obturacja oskrzeli (objawy ł 1 x w tygodniu, ale < 1 x dziennie i objawy nocne > 2 x w miesiącu, zmienność dobowa PEF lub FEV1 = 20-30 %).
pkt 8. Ocena orzecznicza na podstawie dokumentacji medycznej z wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 = 60-79 % wartości należnej lub PEF = 60-80 % wartości maksymalnej z odwracalną obturacja oskrzeli (objawy występują codziennie, objawy nocne > 1 x w tygodniu, zmienność dobowa PEF lub FEV1 > 30 %).
pkt 9. Ocena orzecznicza na podstawie dokumentacji medycznej z wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 < 60 % wartości należnej lub PEF < 60 % wartości maksymalnej z odwracalną lub nieodwracalną obturacją oskrzeli (objawy występują codziennie, ograniczając aktywność fizyczną, częste zaostrzenia i częste objawy nocne, zmienność dobowa PEF lub FEV1 > 30 %).
pkt 10. Zalecane wykonanie badań diagnostycznych w kierunku astmy oskrzelowej (również w przypadku nieprawidłowego wyniku testu drobnych oskrzeli - MEF50 < 60 % wartości należnej).
pkt 11. Nawracające stany zapalne dolnych dróg oddechowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy (w badaniu HRCT klatki piersiowej cechy rozstrzeni).
pkt 12. Dokumentacja medyczna z badaniem HRCT klatki piersiowej (rozstrzenie oskrzeli w co najmniej 2 płatach płucnych).
pkt 13. Choroby genetyczne i na tle zaburzeń immunologicznych, np. zarostowe zapalenie oskrzelików.

Do § 36 pkt 1. Bez upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc zmiany mogą dotyczyć opłucnej (wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1 ł 80 %, FVC ł 80 %). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 2. Bez upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc zmiany mogą dotyczyć opłucnej (wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1 ł 80 %, FVC ł 80 %).
pkt 3. Wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FVC 51-79 %; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem powyżej 94 %.
pkt 4. Wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50 %, FVC < 50 %; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem poniżej 94 % oraz hipoksemia z hiperkapnia w gazometrii tętniczej, zmiany mogą dotyczyć opłucnej.

Do § 37 pkt 1. Śródmiąższowe choroby płuc i inne rzadkie choroby płuc nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc i wydolności oddechowej (podatność płuc prawidłowa, tzn. powyżej 80 %, saturacja tlenem powyżej 94 %).
pkt 2. Śródmiąższowe choroby płuc i inne rzadkie choroby płuc umiarkowanie upośledzające sprawność wentylacyjną płuc bez upośledzenia wydolności oddechowej (podatność płuc obniżona do 50-80 %, saturacja tlenem powyżej 94 %, wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 80 %, FVC < 80 %, wskazane badanie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii celem potwierdzenia zaburzeń restrykcyjnych).
pkt 3. Śródmiąższowe choroby płuc i inne rzadkie choroby płuc ciężko upośledzające sprawność wentylacyjną płuc i wydolność oddechową (podatność płuc obniżona poniżej 50 %, wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50 %, FVC < 50 %, obniżona całkowita pojemność płuc (TLC) w pletyzmografii potwierdzająca zaburzenia restrykcyjne, saturacja tlenem poniżej 94 % oraz hipoksemia i hiperkapnia w gazometrii tętniczej).
pkt 4 i 5. Ocena orzecznicza w okresie remisji choroby i/lub po zakończonym leczeniu.
pkt 6. Wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1 ł 80 %, FVC ł 80 %. Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 7. Wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 = 51-79 %, FVC = 51-79 %; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem powyżej 94 %.
pkt 8. Niewydolność oddechowa: wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50 %, FVC < 50 %; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem poniżej 94 % oraz hipoksemia i hiperkapnia w gazometrii tętniczej.
pkt 9. Przebyte zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej lub przebyte nieswoiste zapalenie płuc (wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1 ł 80 %, FVC ł 80 %). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 10. Przebyte zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej lub przebyte nieswoiste zapalenie płuc (wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 = 51-79 %, FVC = 51-79 %; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem powyżej 94 %).
pkt 11. Przebyte zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej lub przebyte nieswoiste zapalenie płuc z niewydolnością oddechową: wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50 %, FVC < 50 %; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem poniżej 94 % oraz hipoksemia z hiperkapnia w gazometrii tętniczej.

ROZDZIAŁ X - UKŁAD KRĄŻENIA

1

2

3

4

5

6

7

38

1

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe nieupośledzające sprawności ustroju

A/D

A/D

N

Z/N

2

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju

D

D

N

N

3

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące znaczne upośledzenie sprawności ustroju

E

E

N

N

4

Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej

D

D

N

N

5

Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem

D

D

N

N

6

Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami

E/D

E/D

N

N

7

Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami

E

E

N

N

8

Wrodzone wady serca

D/E

D/E

N

N

9

Zastawkowe wady serca bez powikłań i istotnych zaburzeń hemodynamicznych nieupośledzające sprawności ustroju

A/D

A/D

N/Z

Z/N

10

Wady zastawkowe serca upośledzające sprawność ustroju

D/E

D/E

N

N

11

Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan po operacji z powodu tej choroby

E

E

N

N

12

Obce ciała wgojone w serce

D/E

D/E

N

N

13

Rzut choroby reumatycznej w okresie leczenia

B

B

N

N

14

Izolowane wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) niepowodujące zaburzeń sprawności ustroju

A

A

N/Z

Z/N

15

Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) powodujący zaburzenia sprawności ustroju

D

D

N

N

16

Inne choroby serca upośledzające trwale sprawność ustroju

E

E

N

N

39

1

Nadciśnienie tętnicze I stopnia (łagodne)

A

A

N

Z/N

2

Nadciśnienie tętnicze II stopnia (umiarkowane)

D

D

N

N

3

Nadciśnienie tętnicze III stopnia (ciężkie)

E

E

N

N

4

Tętniaki

D/E

D/E

N

N

5

Zespoły pozakrzepowe i zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych

D/E

D/E

N

N

6

Inne choroby naczyń krwionośnych upośledzające nieznacznie sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

7

Choroby naczyń krwionośnych upośledzające sprawność ustroju lub po zabiegach operacyjnych dużych naczyń ze znaczną poprawą krążenia

D

D

N

N

8

Choroby naczyń krwionośnych znacznie upośledzające sprawność ustroju, w tym także po operacjach rekonstrukcyjnych bez wyraźnej poprawy

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 38 pkt 1, 2 i 3. Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia rytmu serca pochodzenia organicznego i zaburzenia przewodzenia, potwierdzone dokumentacją leczenia w poradni specjalistycznej.
pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 8 i 10. Wrodzone wady serca leczone operacyjnie, jeżeli zostały przywrócone prawidłowe stosunki anatomiczne, należy kwalifikować według pkt 9.
Wymianę zastawki aortalnej lub mitralnej w poszczególnych wadach należy traktować nadal jako wady serca według pkt 9 lub 10.
Zastawkowe zwężenie ujścia aorty powodujące przerost lewej komory (uchwytne zmiany w obrazie ECHO), przy zachowanej w pełni sprawności fizycznej można kwalifikować według pkt 9.
pkt 9. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych, w Żandarmerii Wojskowej należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 9 i 14. Obecność śladowej fali zwrotnej przez zastawkę aortalną jest patologią, a w przypadku pozostałych zastawek zjawiskiem fizjologicznym.
pkt 14. Rozpoznanie wymaga potwierdzenia echokardiograficznego. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) bez istotnej hemodynamicznie fali zwrotnej z prawidłową wielkością jam serca i bez zaburzeń rytmu serca.
Kandydatów do służby w jednostkach reprezentacyjnych SZ, kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych oraz w Żandarmerii Wojskowej należy kwalifikować jako niezdolnych.
pkt 15. Za zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) należy uznawać wypadanie płatka (płatków) z objawami ich zwyrodnienia, istotną hemodynamicznie falą zwrotną i (lub) zaburzeniami rytmu serca.

Do § 39 pkt 2 i 3. Należy kwalifikować w zależności od wartości ciśnienia mierzonego wielokrotnie, zmian narządowych potwierdzonych badaniami: ECHO i dna oka.
pkt 6, 7, 8. Przez określenie "choroby naczyń krwionośnych" należy rozumieć przede wszystkim choroby naczyń obwodowych, jak miażdżyca, następstwa urazów, choroba Raynauda, czerwienica bolesna itp. Należy kwalifikować chorych zarówno z powikłaniami narządowymi miażdżycy tętnic, jak i z powikłaniami i następstwami stanów zapalnych i urazów naczyń krwionośnych.

ROZDZIAŁ XI - UKŁAD TRAWIENNY

1

2

3

4

5

6

7

40

1

Choroby przełyku nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

Z/N

Z

2

Choroby przełyku nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

3

Choroby przełyku upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

4

Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

41

1

Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej nieupośledzające lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

A

A

N

Z/N

2

Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

3

Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

42

1

Zrosty otrzewnej upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

2

Zrosty otrzewnej znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

43

1

Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit bez upośledzenia lub z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju

A

A

N

N/Z

2

Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit z upośledzeniem sprawności ustroju

D

D

N

N

3

Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju

E

E

N

N

4

Czynny wrzód żołądka lub dwunastnicy

B

B

N

N

5

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami

A/D

A/D

N

N/Z

6

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z licznymi nawrotami i powikłaniami

D

D

N

N

7

Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju

D

D

N

N

8

Przebyta resekcja żołądka z upośledzeniem lub znacznym upośledzeniem sprawności ustroju

D/E

D/E

N

N

9

Niedowład lub rozstrzeń żołądka z zaleganiem treści

E/D

E/D

N

N

10

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach bez upośledzenia sprawności ustroju

A

A

Z

Z

11

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

12

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach z upośledzeniem sprawności ustroju

D

D

N

N

13

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju

E

E

N

N

14

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

15

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

16

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

17

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita grubego nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

18

Zmiany organiczne lub zmiany czynnościowe jelita grubego upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

19

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita grubego znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

44

1

Przewlekłe zapalenie dróg żółciowych nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

2

Przewlekłe zapalenie dróg żółciowych upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

D/E

D/E

N

N

3

Kamica dróg żółciowych

D

D

N

N

4

Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju

A

A

N

N/Z

5

Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych upośledzająca lub znacznie upośledzająca sprawność ustroju

D/E

D/E

N

N

6

Nieprawidłowe wartości biochemicznych wskaźników wydolności wątroby do diagnostyki

B

B

N

N

7

Niedawno przebyte wirusowe zapalenie wątroby

B

B

N

N

8

Przewlekłe zapalenie wątroby

E

E

N

N

9

Marskość wątroby

E

E

N

N

10

Okresowa hiperbilirubinemia bez innych cech nieprawidłowej funkcji wątroby

A

A

N/Z

Z/N

11

Przewlekła hiperbilirubinemia bez innych cech nieprawidłowej funkcji wątroby

D

D

N

N

12

Przewlekłe zakażenie HCV

D

D

N

N

13

Przewlekłe zakażenie HBV

D

D

N

N

14

Ozdrowieńcy po WZW bez uszkodzenia wątroby

A

A

N/Z

Z/N

15

Przebyte pourazowe i toksyczne uszkodzenie wątroby bez upośledzenia jej wydolności

A

A

N

Z/N

16

Przebyte pourazowe i toksyczne uszkodzenie wątroby z upośledzeniem lub znacznym upośledzeniem jej wydolności

D/E

D/E

N

N

17

Przebyte operacje wątroby

D/E

D/E

N

N

45

1

Przewlekłe choroby trzustki

D/E

D/E

N

N

2

Przebyte operacje trzustki

D/E

D/E

N

N

46

1

Przepukliny

A/D

A/D

N

Z/N

2

Przepukliny w bliźnie pooperacyjnej lub nawrotowe

D

D

N

N

3

Przepukliny przeponowe nieupośledzające sprawności ustroju

A

A

N

Z/N

4

Przepukliny przeponowe upośledzające sprawność ustroju

D

D

N

N

5

Przepukliny przeponowe znacznie upośledzające sprawność ustroju

E

E

N

N

47

1

Przetoki i szczeliny odbytnicy lub okolicy odbytu

B

B

N

N

2

Przetoki okołoodbytnicze lub odbytnicy pierwotne i nawrotowe

D/E

D/E

N

N

3

Żylaki odbytu bez owrzodzeń

A

A

N

Z/N

4

Żylaki odbytu z owrzodzeniami lub żylaki nawrotowe

D

D

N

N

5

Wynicowanie i wypadanie śluzówki odbytnicy

E

E

N

N

Objaśnienia szczegółowe

Do § 44 pkt 1-17. Ocena orzecznicza wymaga dokumentacji dotychczasowego leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.
pkt 7. Dotyczy WZW przebytego w okresie do 6 miesięcy.
pkt 8. Konieczne potwierdzenie rozpoznania badaniem histopatologicznym.
pkt 14. Stany po wirusowym zapaleniu wątroby, przebytym co najmniej przed 24 miesiącami.
pkt 10 i 15. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy oceniać w zależności od specyfiki klimatyczno-geograficznej oraz sanitarno-epidemiologicznej rejonu, w której pełnić będą tę służbę.

Do § 45. Rozpoznanie powinno być ustalone szpitalnie.

Do § 47 pkt 1. Dotyczy schorzeń nieznacznie upośledzających sprawność ustroju, w innych przypadkach kwalifikować jak w pkt 2.

przejdź do rozdziału XII - XIX

 

tgtgtttttttttttttttzzttt| główna | zapowiedzi | linki | historia | relacje | kontakt | poradnik - pobór stop |