"DZIECI PRZECIWKO WOJNIE"
Wystawa rysunków antywojennych

Głos sprzeciwu wobec wojny jest głosem sumienia. Dziś zwolennicy pokoju, w tym Poznańska Koalicja Antywojenna, reprezentują poglądy większej części polskiego społeczeństwa, które w 70% było przeciwne interwencji zbrojnej w Iraku.

Swój protest przeciwko wojnie wyraziło wiele różnych środowisk naszego miasta m.in. intelektualne oraz artystyczne (pedagodzy i studenci poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Strefa Ciszy, Teatr Porywacze Ciał, Tomasz Budzyński z zespołu Armia, Krzysztof "Grabaż" Grabowski, Grzegorz "Patyczak" Kmita, Małgorzata Ostrowska, członkowie zespołu Apatia, Acid Drinkers...). Środowiska te w różny sposób popierały działania Poznańskiej Koalicji Antywojennej, w tym także ten projekt - wystawę rysunków "DZIECI PRZECIWKO WOJNIE".

Wojna niszczy podmiotowość człowieka, wartość pojedynczego życia. Konieczne jest ciągłe przypominanie sensu tych słów, ponieważ na co dzień zostają one pomijane, zapominane, wypaczone. Wojna dociera do nas w formie informacyjnej, ocenzurowanej sensacji, nie jako pełny obraz tragedii poszczególnych ludzi. Nikt chyba nie czuje tego lepiej od dzieci, które nie są zaangażowane w polityczną retorykę zaciemniającą moralne wybory.

Wojna uderza w najbardziej fundamentalne zasady poszanowania życia, reprezentowane m.in. przez sztukę. Chcemy wierzyć, że nie jest ona jednak bezradna wobec polityczno-ekonomicznej rzeczywistości, która przyzwala na motywowanie wyrachowanej, niemoralnej interwencji zbrojnej hasłami humanitaryzmu, solidarności z narodem irackim czy intencjami pokojowymi. Sztuka, dzięki takim środkom wyrazu jak słowo, dźwięk czy obraz, posiada wystarczającą moc przekazu by uzmysłowić bezsens wojny, by opisać cierpienie bezbronnych ludzi, zwłaszcza dzieci, które przecież w okolicznościach konfliktu zbrojnego są niewinnymi ofiarami przemocy.

Dlatego właśnie zaproponowaliśmy dzieciom namalowanie prac o tematyce antywojennej - by pokazać, że radość tworzenia jest potężniejsza niż wojenne niszczenie! Prace pod hasłem: "Musimy powstrzymać tę wojnę!" zostały wykonane przez uczniów z 24 poznańskich szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci malowały wszystko, co im tylko przyszło do głowy, nikt nie narzucał pomysłu, formy, techniki, jak też nie instruował ich np. w kwestii podpisów pod plakatami. Nie traktujemy sztuki, czyli również tej wystawy, jako narzędzie służące uprawianiu polityki czy propagandy, ale jako środek umożliwiający dotarcie do prawdziwych, subiektywnych emocji, związanych w tym wypadku z tematem wojny.

Dotarliśmy do dzieci dzięki pomocy nauczycieli plastyki, którzy zaproponowali uczniom wykonanie prac na lekcjach, bądź na dodatkowych zajęciach. Z niektórych relacji wiemy, że malowanie całkowicie pochłonęło małych twórców. Mieli oni pełno pomysłów zarówno na formę, jak i na treść rysunków, i że cały dzień, zarówno podczas zajęć jak i przerw, powracali do tematu wojny, czemu towarzyszyła refleksja nad jej sensem oraz okrutnymi konsekwencjami.

Wydaje się, że dzieci lepiej zdają sobie sprawę z zagrożeń, które niesie wojna niż polityczni decydenci. W pracach, które otrzymaliśmy, przewijają się motywy czarnych samolotów zrzucających bomby, skontrastowane z kolorowym tłem - światem pokoju. Wydaje się, że siedmioletnie dziewczynki, które podpisały swoje prace tytułami: "Będą płakać mamusie i dzieci" oraz "Rozmawiajmy" mają więcej racji od telewizyjnych komentatorów określających wojnę jedynym sposobem rozwiązania irackiego konfliktu. Podobnie dziecko, które narysowało dwóch bokserów i poprosiło nauczycielkę, by podpisała jego pracę tytułem "Można walczyć inaczej" ma więcej rozumu od polityków z hipokryzją wypowiadających absurdalną wojnę "w imię pokoju".

Projekt, który prowadziliśmy przez miesiąc spotkał się z żywiołowym odbiorem. Napłynęło ponad 1200 prac, co przeszło nasze oczekiwania. Zaprezentowaliśmy jedynie ich część. Mamy nadzieję, że rysunki zwróciły uwagę przechodniów i skłonily do refleksji...

PLENEROWA WYSTAWA RYSUNKÓW - 26.04.03 r.

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

 

tgtgtttttttttttttttzzttt| główna | zapowiedzi | linki | historia | relacje | kontakt | poradnik - pobór stop |